fbpx

Avís legal i condicions d’ús

Si has arribat a aquest apartat de la nostra pàgina web, és perquè sens dubte t’interessa saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la nostra activitat, finalitat de la web, quina informació de la web utilitzem i què fem amb les teves dades, quins són els teus drets i obligacions, ja que tenim ambdues, i explicar-te quins són els procediments que seguim per protegir les teves dades personals així com el nostre compromís de confidencialitat.

 

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: GINÉ IBÓS S.L.
Nom comercial: INKUB
Número de registre: 3059441
Domicili Social: Av. Francesc Macià 32-34. Les Borges Blanques, Lleida, 25400
NIF: B25529892
Adreça electrònica: info@inkub.cat
Nom de domini: www.inkub.cat

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixes les relacions entre els usuaris i de GINÉ IBÓS S.L. (INKUB) com a responsable d’aquest web. Com a usuari, és important que coneguis els termes abans de continuar navegant. GINÉ IBÓS S.L. (INKUB) com a responsable de la web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plena garantia i complint amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de dades personals dels seus usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb ‘La Ley Orgánica 15/1999’, de 13 de desembre, de ‘Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)’, i amb el ‘Real Decreto 1720/2007’, de 21 de desembre, conegut com el ‘Reglamento de desarrollo de la LOPD’. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques (RGPD), així com amb la ‘Ley 34/2002’, amb data 11 de juliol, de ‘Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico’ (LSSICE o LSS).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regules l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web, integrades en la pàgina web d’INKUB, continguts inclosos i serveis a la disposició d’aquestes. Tota persona que accedeixi a la web, www.inkub.cat (“usuari”), previ accés autoritzat per part de l’administrador d’INKUB, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment pel portal www.inkub.cat

Dades personals que recollim i com ho fem
Tens tota la informació a Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

– L’usuari resta informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb INKUB. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el portal web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudicis o impedir el normal funcionament del portal web. Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que compti amb l’expressa autorització de GINÉ IBÓS S.L. (INKUB) com a legítim titular.

– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de GINÉ IBÓS S.L. (INKUB) com a legítim titular.

– La seva utilització per fins comercials o publicitaris.

– La utilització de la web www.inkub.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets d’INKUB o de tercers que pugui perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el poral www.inkub.cat o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics d’Internet no són plenament fiables i que, per tant www.inkub.cat no pot garantir la inexistència de programari maliciós o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos tot i que posem les mesures necessàries i les mesures de seguretat pertinents per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a INKUB poden ser emmagatzemades d’acord amb les dades autoritzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a GINÉ IBÓS S.L., assumint aquest totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garantiran la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.inkub.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses estan xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, garantim les millors condicions de seguretat per tal que la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que està disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la ‘Ley de Propiedad Intelectual’, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització d‘INKUB. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INKUB. L’usuari coneix i accepta la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegit per marques, drets d’autor i altres medis legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya n’és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que l’usuari o un tercer considerin que s’hi ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, s’haurà de notificar l’esmentada circumstància a INKUB indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits per la propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web www.inkub.cat proporcionen enllaços a altres portals web propis i continguts que són propietat de tercers com:

Eines
Recursos
Contingut d’altres blogs o webs
Enllaços d’afiliats

Exclusió de garanties i responsabilitat

GINÉ IBÓS S.L. (INKUB) atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
L’existència de programari maliciós, programes maliciosos o lesius en els continguts.
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris de la web.
El prestador no es fa responsable de cap manera dels danys que poguessin dimanar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre INKUB amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el portal www.inkub.cat, si us plau, dirigeixis a info@inkub.cat

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 17-07-2020.