fbpx

Cases passives

5/nov./2020 | Sistema constructiu | 0 comments

Què són les cases passives o Passivhaus?

Les cases passives o passivhaus són construccions energèticament molt eficients que poden reduir les necessitats energètiques per escalfar o refredar la casa fins a un 90%, mantenint una temperatura de confort estable al llarg de l’any.

Les cases passives busquen reduir al màxim la hipoteca energètica, és a dir, el cost energètic necessari per viure a casa.

Per aconseguir aquests objectius d’eficiència energètica, les cases passives compten amb un alt aïllament, vàries vegades superior als estàndards de la construcció convencional, hi ha un control rigorós dels ponts tèrmics, compten amb finestres i marcs de màxima qualitat i un aprofitament òptim del sol.

Per entendre de forma simple el funcionament d’una casa passiva, podem posar com a exemple una cafetera i un termo: La cafetera per tal de mantenir el cafè calent, fa servir una resistència elèctrica (Principi Actiu) mentre que el termo, gràcies a les seves propietats d’aïllament, pot mantenir el cafè calent (Principi passiu).

També es pot anar un pas més enllà, i si les necessitats energètiques necessàries per mantenir el confort a través dels sistemes actius provenen de fonts energètiques renovables, podem parlar d’una casa passiva de consum nul. Aquestes demandes es poden cobrir amb energia fotovoltaica, aerotèrmia, entre d’altres.

El concepte de casa passiva es pot aplicar a qualsevol classe de climatologia, per això a Inkub realitzem un estudi del terreny per aplicar les solucions més eficients sempre en funció d’on es construirà la casa.

A INKUB ENTENEM L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA COM UN DELS PILARS PRINCIPALS A L’HORA DE DISSENYAR CASA TEVA

Els cinc principis bàsics per una casa passiva

Aïllament tèrmic

Un bon aïllament ens permet mantenir la casa calenta a l’hivern, ja que evita que l’escalfor marxi a fora, mentre que a l’estiu es produirà l’efecte contrari, mantindrem la casa fresca, evitant que la calor entri a dins.

En funció de la ubicació de la casa, serà convenient aplicar un determinat gruix d’aïllament. Les necessitats de cada casa es poden conèixer a través d’un càlcul molt simple.

Per tenir un absolut control de la temperatura, s’ha d’aïllar les parets, sostres i terra de la casa, i tant els materials com la forma com s’apliquen són de vital importància. Segons les dades del IDAE, la climatització suposa un 50% del consum energètic d’una casa.

Finestres

Les finestres solen ser els punts més dèbils de l’envoltant, les cases passives incorporen finestres amb els marcs aïllats, doble o triple vidre i l’ús de gasos nobles en les càmeres d’aire per millorar els coeficients de transmissió tèrmica.

L’orientació de la casa també juga un paper clau, s’ha d’aconseguir captar el màxim de sol a l’hivern per tal d’escalfar la casa, mentre que ha l’estiu, haurem de protegir-la al màxim d’aquest.

L’ús de bones finestres, permet l’entrada de la calor del sol mentre que no deixa que l’escalfor interior marxi cap a fora. Això passa pel que coneixem com a efecte hivernacle, el vidre deixa passar la radiació solar mentre que bloqueja la sortida les radiacions infraroges, que són les que es produeixen a l’interior de la casa. L’ús de doble o triple vidre, també evitarà les pèrdues per conductivitat tèrmica.

Per aquest motiu, és molt important distribuir les diferents finestres en funció de l’orientació de la casa per tal que a l’hivern entri la màxima escalfor del sol, mentre que a l’estiu hem d’evitar que aquesta entri a dins. Perquè l’escalfor no entri a l’estiu, s’utilitzen diferents proteccions que permeten el pas de la llum dins de casa, però no de l’escalfor.

Estanquitat

Amb una casa estanca el que es busca és evitar que hi hagi fugues d’aire i filtracions d’aigua.

Per entendre el paper de la capa que dóna l’estanquitat a la casa podem ficar el següent exemple: amb un jersei de llana podem mantenir l’escalfor del nostre cos a la temperatura de confort, però en un dia de vent, aquesta propietat d’aïllament es perd, pel que necessitaríem una altra capa que ens protegeixi del vent, per exemple una jaqueta paravents, d’aquesta manera, el jersei de llana tornaria a actuar d’aïllament.
Doncs aquest concepte també s’aplica a les cases passives, hem de ficar una bona capa d’aïllament per mantenir l’escalfor i una capa estanca per evitar filtracions d’aire.

Lliure de ponts tèrmics

Els ponts tèrmics són els punts de la casa pels quals és més fàcil que entri o marxi la calor, com per exemple zones sense aïllaments, finestres amb vidres simples, etc. Les cases passives parteixen d’un bon disseny per tal d’eliminar tots els possibles ponts tèrmics que hi poguessin haver i així minimitzar al màxim les pèrdues energètiques.

Hem d’entendre un pont tèrmic com un forat en una galleda amb aigua, l’escalfor de l’interior de la casa marxaria cap a fora de la mateixa forma que l’aigua a través del forat de la galleda. La calor, igual que l’aigua, sempre agafa el camí més fàcil.

A l’hora de dissenyar una casa, hem de tenir en compte la regla del llapis, la qual diu que hem de ser capaços de dibuixar la capa d’aïllament donant la volta a tota la casa sense aixecar el llapis.

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor

El sistema de ventilació mecànica controlada és una de les peces clau per al bon funcionament d’un edifici passiu. Aquest aparell renova constantment l’aire de l’interior de la casa. 

L’aire que entra nou és prèviament filtrat i abans d’entrar intercanvia temperatura amb l’aire que extraiem de l’interior, d’aquesta manera, l’aire que entra a l’estiu és més fresc, i l’aire que entra a l’hivern és més calent.

 

 

 L’ARQUITECTURA HA DE CONSTITUIR-SE COM UN ACTIU AMBIENTAL DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC I A INKUB CREIEM QUE LA REVOLUCIÓ COMENÇA A CASA

Ajuda a combatre el canvi climàtic amb una casa passiva

Tendim a atribuir tots els problemes del canvi climàtic a aquells pocs que a simple vista podem veure, com per exemple els cotxes, ja que sabem que el fum que surt pel tub d’escapament perjudica el nostre planeta, però en canvi, mai ens parem a pensar en els efectes negatius que produeixen les nostres cases, pel simple fet que no ho veiem.

Mentre que les emissions produïdes pels cotxes contribueixen a un 13% de la contaminació de les nostres ciutats, l’edificació representa un 53% d’aquesta.

Les cases passives són una peça clau per combatre el canvi climàtic, ja que són capaces de reduir fins a un 90% el consum d’energia de l’habitatge. A més, combinant-ho amb l’ús d’energies renovables podem aconseguir una casa passiva de consum nul. Avui en dia, la tecnologia fotovoltaica ha evolucionat moltíssim, i les instal·lacions s’amortitzen en molt pocs anys.

Des d’Inkub volem anar més enllà i que les nostres cases siguin actius ambientals efectius en la lluita contra l’emergència climàtica. Per això, a més de centrar-nos a aconseguir una gran eficiència energètica, tenim en igual consideració l’elecció dels materials que utilitzem en la nostra construcció per aconseguir cases sanes i el més sostenibles possible.

Els murs de fusta són una peça clau, ja que la fusta és el material per a la construcció més sostenible, sent l’únic material que en lloc de presentar una petjada de carboni positiva, la presenta negativa com es mostra a la gràfica.

t’AGRADA APRENDRE?

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER!

BUSQUEM CLIENTS INCONFORMISTES I REVOLUCIONARIS!

VULL SEGUIR APRENENT

QUÈ T’HA SEMBLAT AQUESTA ENTRADA? T’HA SORGIT ALGUNA PREGUNTA?

0 Comments

Enviar un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *