fbpx

FUSTERIES

Les portes, finestres i qualsevol altre element envidriat solen perdre o guanyar molta més energia que les parets del seu voltant. Per aquest motiu, a Inkub prestem especial atenció a les especificacions i disseny de les fusteries per tal de garantir un alt nivell de confort interior amb la menor demanda energètica possible.

A Inkub apostem per les fusteries de PVC de l’empresa Kommerling, ja que són sinònim de qualitat, eficiència i sostenibilitat.

finestres

Avantatges de les finestres de PVC Kommerling:

 

 • No necessiten manteniment
 • Gran aïllament tèrmic amb una transmitència tèrmica de la finestra a partir de Uw=0,79W/m2 K.
 • Gran aïllament acústic amb una reducció acústica fins a 47dB
 • Gran resistència i alta durabilitat gràcies als seus potents reforços d’acer
 • Màxima resistència al vent i hermeticitat sense infiltracions d’aire
 • Gran varietat de colors i acabats
 • Certificació Passivhaus
 • Perfils 100% reciclables amb segell Greenline®
 • Garantia de 10 anys tant pels perfils com el color

FINESTRES SOSTENIBLES

Les fusteries Kommerling estan fabricades amb la tecnologia Greenline®, una nova generació de perfils de PVC que incorporen estabilitzadors ecològics com són el calci o el zinc i on s’han eliminat els metalls pesats com el plom o el cadmi. A més, un cop acabada la vida útil de les fusteries Kommerlig, poden ser 100% reciclades per a la fabricació de noves fusteries.

FINESTRES KOMMERLING 76

Kommerling 76 representa la nova generació de perfils de l’empresa Kommerling i van un pas més enllà d’altres sistemes actuals, oferint grans avenços i millores en l’aïllament tèrmic i acústic amb una construcció estandarditzada. La sèrie 76 és la gamma més alta de Kommerling i la que ofereix les millors prestacions.

Disposen de 6 cambres d’aire estanc en un perfil de tan sols 76 mm de gruix, aconseguint excel·lents valors d’aïllament tèrmic i acústic sempre cuidant al màxim l’estètica de les finestres. Aquestes finestres porten triple envidrament amb una de profunditat de fins a 48 mm i amb l’opció d’afegir gas argó en dues cambres d’aire. També es poden realitzar diversos tractaments als vidres, en funció de la climatologia de la zona on s’ubicaran les finestres, per millorar encara més la seva eficiència energètica. La sèrie 76 és la solució perfecta per cases amb una alta eficiència energètica, a més dispossa del certificat Passivhaus.

Les finestres Kommerling 76 dispossen d’una amplia varietat d’acabats, tant de colors com de sistemes d’apertura.

Prestacións tècniques:

Finestres Kommerling Eurofutur Elegance

La sèrie Eurofutur Elegance és un dels sistemes més coneguts i valorats de Kommerling i disposa d’una extensa gamma de perfils i complements sempre mantenint uns elevats nivells d’aïllament i resistència.

Estan construïdes amb un perfil de 70 mm amb cinc cambres d’aire estanc que combinades amb vidres d’alta qualitat, proporcionen una gran eficiència energètica i confort, aconseguint estances més còmodes per a tota la família. Incorpora un doble vidre, amb la possibilitat de fer-li diversos tractaments per millorar l’aïllament de la finestra i amb la possibilitat de ficar gas argó en la cambra d’aire.

La línia Eurofutur Elegance garanteix una màxima estanquitat que impedeixen qualsevol entrada d’aire, aigua o pols. A més, hi ha disponible una àmplia gamma de colors, acabats i sistemes d’apertura.

Prestacións tècniques:

Finestres de fusta

A Inkub també disposem de finestres de fusta construïdes a mida, amb l’opció de doble o triple vidre. Aquest tipus de finestres són idònies per aquelles persones que busquen aportar més calidesa a la casa.

Les finestres de fusta són una molt bona opció, ja que tenen una gran capacitat d’aïllament tant tèrmic com acústic. A més, són l’opció més sostenible, i sempre que es faci el manteniment adient, són molt resistents i duradores.

Persiana o porticons?

A Espanya està molt estès l’ús de persianes enrotllades, però tot i que són una solució pràctica, presenten alguns desavantatges importants:

 • El caixó de la persiana suposa un gran pont tèrmic en l’envolvent, és a dir, és un punt per on es perd molta energia (calor o fred). Això es deu al fet que el caixó ocupa tot el gruix del mur, pel que es perd tot l’aïllament. A més, el caixó com que no és estanc, és plena d’aire amb temperatura de l’exterior.
 • Com hem comentat en l’anterior punt, com que no és estanc el caixó, es produeix un intercanvi constant d’aire exterior cap a l’interior, a més de l’entrada no controlada de sorolls molestos de l’exterior.

A Inkub sempre recomanem la instal·lació de porticons o proteccions solars, ja que no afecten l’envolvent i funcionen molt bé, tant per regular l’entrada de llum com de l’escalfor del sol. A més, hi ha una àmplia varietat de sistemes per adaptar-se a cada persona i necessitat, com porticons o proteccions solars corredisses laterals, d’obertura fixa o practicables plegables.

PORTES

PORTES EXTERIORS

Per les portes exteriors també confiem amb l’empresa Kommerling i instal·lem la línia Eurofutur Elegance, que permet fabricar tota mena de portes d’entrada.

Aquestes portes destaquen per la seva gran resistència i seguretat, ja que incorporen reforços d’acer galvanitzat i un gran aïllament, tant tèrmic com acústic.

Comparteixen el mateix sistema de construcció que les finestres Eurofutur Elagance, pel que també estan disponibles els mateixos acabats, així com disposen de les mateixes garanties de qualitat, seguretat i eficiència energètica.

Prestacións tècniques:

PORTES SECCIONALS DEL GARATGE

Les portes seccionals són ideals per als garatges, ja que ens permeten estalviar molt espai, aquestes s’obren verticalment i queden sota el sostre, a més el seu tancament hermètic evita que entri el fred o la calor, fet molt important, ja que el garatge està en contacte amb les parets de la casa. A més, es poden personalitzar els acabats per a que segueixin l’estil de la casa.

A INKUB APOSTEM SEMPRE PER LA MÀXIMA qualitat, eficiència i sostenibilitat.

LLEGENDA

Per saber que una finestra és de qualitat hem d’entendre bé el significat de les diferents característiques tècniques que ens trobem en el Mercat CE i que es detallen en la fitxa de “Prestacions tècniques”, per aquest motiu deixem a continuació una breu explicació de què signifiquen els diferents valors.

Aïllament tèrmic

L’aïllament tèrmic de la finestra Uw ens indica la seva transmitància tèrmica, és a dir, ens diu les pèrdues de calor que sofreix la nostra casa a través de la finestra. La seva unitat és el W/m2K, i com més baixa sigui aquesta unitat, significa que la finestra té unes millors capacitats d’aïllament i major serà el confort.

L’aïllament tèrmic del perfil Uf ens indica el mateix valor que l’anterior, però només tenint en compte el perfil de la finestra.

Aïllament acústic

Aquest coeficient ens indica la capacitat d’atenuació acústica de la finestra. S’expressa en dB, i com major sigui el nombre de dB majors capacitats d’aïllament acústic disposa la finestra.

Permeabilitat a l’aire

Mesura la quantitat d’aire que passa per una finestra tancada. Segons la norma EN 1026, s’estableixen quatre classes de permeabilitat a l’aire, que van de l’1 al 4, sent la Classe 4 la que ofereix menor permeabilitat, és a dir que deixa passar menys aire.

Estanquitat a l’aigua

Ens indica la capacitat que té la finestra de per impedir el pas de l’aigua a través d’ella. La seva classificació va de la 1A fins a la 9A, a partir d’aquest ens podem trobar valors especials, sent aquests últims els que ofereixen una major estanquitat.

Seguretat

La seguretat ens indica la resistència a l’efracció, és a dir, la capacitat de resistir a una intrusió violenta mitjançant l’aplicació de força física i eines. La classificació va del RC1 al RC6, sent aquest últim el valor que representa la màxima seguretat. En les cases, les fusteries amb valors RC2 o RC3 ja són fusteries molt segures.

Resistència al vent

Mesura la pressió que és capaç de suportar una finestra tancada. Segons la norma EN 12210, trobem 5 classes diferents, sent la Classe 5 la que ofereixen més resistència al vent.