fbpx

INICI D’OBRA

Un cop hem finalitzat el projecte arquitectònic i tenim tots els permisos per començar les obres, passem a fer totes les tasques necessàries per reacondicionar el terreny i fer la fonamentació on hi construirem la casa. Les feines més importants que realitzem en aquesta etapa són:

Provisionals i tancament de la parcel·la

Previ a l’inici d’obres es realitza el tancament de la parcel·la, la senyalització de l’obra i la instal·lació dels serveis provisionals d’aigua i electricitat. La instal·lació dels serveis provisionals d’aigua i electricitat la pot realitzar el client o ens en podem encarregar nosaltres.

FONAMENTACIÓ

El sistema de fonamentació dependrà de les característiques, resistència i topografia del terreny, pel que no es podrà definir amb detall fins a la realització de l’estudi geotècnic i el corresponent càlcul basat en el projecte.

El nostre sistema de fonamentació estàndard consisteix en una llosa de formigó armada dimensionada segons els càlculs definits en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Donat el pes del nostre sistema constructiu de fusta, aquesta llosa es pot optimitzar en comparació a una llosa de fonamentació per una casa d’estructura de formigó, permetent abaratir els costos de la fonamentació. En el cas de fer una fonamentació amb formigó, abans fem una esbrossada i neteja del solar i posteriorment es realitza el replanteig i els moviments de terra pertinents.

També disposem d’un sistema de fonamentació mitjançant pilots helicoidals d’acer de l’empresa Techno Pieux.

Es tracta d’un sistema que genera un impacte mínim al terreny, ja que en un futur es poden extreure i el terreny podria recuperar ràpidament el seu estat anterior a la construcció de la casa. En ser un sistema “en sec” fa que puguem començar la construcció de la casa el mateix dia que s’instal·la, cosa que ens permet optimitzar els terminis d’entrega. A més presenten un estalvi econòmic considerable, ja que ens estalviem fer moviments de terra i transportar formigó.

Els pilots helicoidals de Techno Pieux estan recoberts per unes fundes que, un cop estan els pilots instal·lats al terreny, poden moure’s a dalt o baix adaptant-se als moviments que puguin tenir les terres, i evitant així moviments innecessaris dels pilots i que aquests es mantinguin estables.

 

“ No hi ha res més poderós que una idea a la qual li ha arribat el moment”

victor hugo

Escomeses

Es realitzarà les connexions dels serveis de clavegueram, electricitat, fontaneria i telecomunicacions des de la façana de la casa fins al límit exterior de la parcel·la o fins a les caixes de comptadors.

Estructura de fusta

Un cop tenim la llosa de la fonamentació llesta per començar a muntar els murs de fusta, fem un replanteig de l’estructura. A continuació instal·lem el perfil d’arrancada, prèviament impermeabilitzat i  muntem els murs de càrrega, forjats i coberta que prèviament han estat fabricats al taller. Saber més dels nostres murs i forjats.

paviment base

S’instal·larà planxes d’aïllament de poliestirè extruït (XPS) i posteriorment es recobrirà amb un morter semi-sec per al posterior revestiment del paviment.

cobertes

Plana amb graves

La coberta plana porta una capa impermeabilitzant que impedeix filtracions d’aigua a l’interior de la casa, les graves protegeixen la coberta del sol i filtren l’aigua dels baixants.

Plana vegetal

La coberta vegetal és la solució més sostenible, ja que aquesta està absorbint CO2 constantment. A més, aporten una gran bellesa a la casa, filtren l’aigua de la pluja i conformen una capa aïllant extra a la teulada.

inclinada

Segons la zona on es construeix la casa o el mateix disseny, la coberta inclinada és la més indicada. La teula mixta és ideal per aquest tipus de teulades, però podem utilitzar qualsevol mena de teula o inclús panells de xapa.