fbpx

LES CASES INKUB

Ens trobem en un moment únic en la història i una revolució que defensi una transició a un futur més sostenible i respectuós està en les nostres mans. Les coses han de canviar i tots ens hem de qüestionar si la manera tradicional de construir les cases segueix sent vàlida. A INKUB apostem per cases amb una baixa dependència energètica i un baix impacte natural, per tal d’afrontar les actuals crisis ambientals i reduir el consum d’energies fòssils. L’únic camí possible es cap a la sostenibilitat, i a Inkub creiem que la revolució comença a casa.

Les cases INKUB combinen els últims avenços en eficiència energètica junt amb materials nobles i naturals obtenint com a resultat cases sanes, amb una baixa dependència energètica i molt acollidores.

La base de les nostres cases es fonamenta amb la combinació de diversos sistemes de construcció, com el sistema Passivhaus o l’arquitectura Bioclimàtica, juntament amb la prefabricació dels nostres murs de fusta.

CASES PASSIVES

Què són les cases passives o Passivhaus?

Les cases passives o passivhaus són construccions energèticament molt eficients que poden reduir les necessitats energètiques per escalfar o refredar la casa fins a un 90%, mantenint una temperatura de confort estable al llarg de l’any.

Les cases passives busquen reduir al màxim la hipoteca energètica, és a dir, el cost energètic necessari per viure a casa.

Per aconseguir aquests objectius d’eficiència energètica, les cases passives compten amb un alt aïllament, vàries vegades superior als estàndards de la construcció convencional, hi ha un control rigorós dels ponts tèrmics, compten amb finestres i marcs de màxima qualitat i un aprofitament òptim del sol.

Per entendre de forma simple el funcionament d’una casa passiva, podem posar com a exemple una cafetera i un termo: La cafetera per tal de mantenir el cafè calent, fa servir una resistència elèctrica (Principi Actiu) mentre que el termo, gràcies a les seves propietats d’aïllament, pot mantenir el cafè calent (Principi passiu).

També es pot anar un pas més enllà, i si les necessitats energètiques necessàries per mantenir el confort a través dels sistemes actius provenen de fonts energètiques renovables, podem parlar d’una casa passiva de consum nul. Aquestes demandes es poden cobrir amb energia fotovoltaica, aerotèrmia, entre d’altres.

El concepte de casa passiva es pot aplicar a qualsevol classe de climatologia, per això a Inkub realitzem un estudi del terreny per aplicar les solucions més eficients sempre en funció d’on es construirà la casa.

A INKUB ENTENEM L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA COM UN DELS PILARS PRINCIPALS A L’HORA DE DISSENYAR CASA TEVA

Els cinc principis bàsics per una casa passiva

Aïllament tèrmic

Un bon aïllament ens permet mantenir la casa calenta a l’hivern, ja que evita que l’escalfor marxi a fora, mentre que a l’estiu es produirà l’efecte contrari, mantindrem la casa fresca, evitant que la calor entri a dins.

En funció de la ubicació de la casa, serà convenient aplicar un determinat gruix d’aïllament. Les necessitats de cada casa es poden conèixer a través d’un càlcul molt simple.

Per tenir un absolut control de la temperatura, s’ha d’aïllar les parets, sostres i terra de la casa, i tant els materials com la forma com s’apliquen són de vital importància. Segons les dades del IDAE, la climatització suposa un 50% del consum energètic d’una casa.

Finestres

Les finestres solen ser els punts més dèbils de l’envoltant, les cases passives incorporen finestres amb els marcs aïllats, doble o triple vidre i l’ús de gasos nobles en les càmeres d’aire per millorar els coeficients de transmissió tèrmica.

L’orientació de la casa també juga un paper clau, s’ha d’aconseguir captar el màxim de sol a l’hivern per tal d’escalfar la casa, mentre que ha l’estiu, haurem de protegir-la al màxim d’aquest.

L’ús de bones finestres, permet l’entrada de la calor del sol mentre que no deixa que l’escalfor interior marxi cap a fora. Això passa pel que coneixem com a efecte hivernacle, el vidre deixa passar la radiació solar mentre que bloqueja la sortida les radiacions infraroges, que són les que es produeixen a l’interior de la casa. L’ús de doble o triple vidre, també evitarà les pèrdues per conductivitat tèrmica.

Per aquest motiu, és molt important distribuir les diferents finestres en funció de l’orientació de la casa per tal que a l’hivern entri la màxima escalfor del sol, mentre que a l’estiu hem d’evitar que aquesta entri a dins. Perquè l’escalfor no entri a l’estiu, s’utilitzen diferents proteccions que permeten el pas de la llum dins de casa, però no de l’escalfor.

Estanquitat

Amb una casa estanca el que es busca és evitar que hi hagi fugues d’aire i filtracions d’aigua.

Per entendre el paper de la capa que dóna l’estanquitat a la casa podem ficar el següent exemple: amb un jersei de llana podem mantenir l’escalfor del nostre cos a la temperatura de confort, però en un dia de vent, aquesta propietat d’aïllament es perd, pel que necessitaríem una altra capa que ens protegeixi del vent, per exemple una jaqueta paravents, d’aquesta manera, el jersei de llana tornaria a actuar d’aïllament.
Doncs aquest concepte també s’aplica a les cases passives, hem de ficar una bona capa d’aïllament per mantenir l’escalfor i una capa estanca per evitar filtracions d’aire.

Lliure de ponts tèrmics

Els ponts tèrmics són els punts de la casa pels quals és més fàcil que entri o marxi la calor, com per exemple zones sense aïllaments, finestres amb vidres simples, etc. Les cases passives parteixen d’un bon disseny per tal d’eliminar tots els possibles ponts tèrmics que hi poguessin haver i així minimitzar al màxim les pèrdues energètiques.

Hem d’entendre un pont tèrmic com un forat en una galleda amb aigua, l’escalfor de l’interior de la casa marxaria cap a fora de la mateixa forma que l’aigua a través del forat de la galleda. La calor, igual que l’aigua, sempre agafa el camí més fàcil.

A l’hora de dissenyar una casa, hem de tenir en compte la regla del llapis, la qual diu que hem de ser capaços de dibuixar la capa d’aïllament donant la volta a tota la casa sense aixecar el llapis.

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor

El sistema de ventilació mecànica controlada és una de les peces clau per al bon funcionament d’un edifici passiu. Aquest aparell renova constantment l’aire de l’interior de la casa. 

L’aire que entra nou és prèviament filtrat i abans d’entrar intercanvia temperatura amb l’aire que extraiem de l’interior, d’aquesta manera, l’aire que entra a l’estiu és més fresc, i l’aire que entra a l’hivern és més calent.

 

 

 L’ARQUITECTURA HA DE CONSTITUIR-SE COM UN ACTIU AMBIENTAL DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC I A INKUB CREIEM QUE LA REVOLUCIÓ COMENÇA A CASA

Ajuda a combatre el canvi climàtic amb una casa passiva

Tendim a atribuir tots els problemes del canvi climàtic a aquells pocs que a simple vista podem veure, com per exemple els cotxes, ja que sabem que el fum que surt pel tub d’escapament perjudica el nostre planeta, però en canvi, mai ens parem a pensar en els efectes negatius que produeixen les nostres cases, pel simple fet que no ho veiem.

Mentre que les emissions produïdes pels cotxes contribueixen a un 13% de la contaminació de les nostres ciutats, l’edificació representa un 53% d’aquesta.

Les cases passives són una peça clau per combatre el canvi climàtic, ja que són capaces de reduir fins a un 90% el consum d’energia de l’habitatge. A més, combinant-ho amb l’ús d’energies renovables podem aconseguir una casa passiva de consum nul. Avui en dia, la tecnologia fotovoltaica ha evolucionat moltíssim, i les instal·lacions s’amortitzen en molt pocs anys.

Des d’Inkub volem anar més enllà i que les nostres cases siguin actius ambientals efectius en la lluita contra l’emergència climàtica. Per això, a més de centrar-nos a aconseguir una gran eficiència energètica, tenim en igual consideració l’elecció dels materials que utilitzem en la nostra construcció per aconseguir cases sanes i el més sostenibles possible.

Els murs de fusta són una peça clau, ja que la fusta és el material per a la construcció més sostenible, sent l’únic material que en lloc de presentar una petjada de carboni positiva, la presenta negativa com es mostra a la gràfica.

CASES BIOCLIMÀTIQUES

Què entenem per arquitectura bioclimàtica?

L’arquitectura bioclimàtica basa el disseny de les cases tenint en compte les condicions climatològiques del terreny per tal d’aprofitar al màxim els recursos disponibles, com l’aigua, el sol o el vent, i així reduir al màxim l’impacte mediambiental de l’ús de l’habitatge.

El primer que hem de tenir en compte és on es construeix la casa, un cop tenim tota la informació de les característiques del lloc on es construirà la casa, es comença a fer el disseny. Per tant, l’arquitectura bioclimàtica genera una arquitectura local, és a dir, una mateixa casa no pot funcionar a dos llocs diferents.

A Inkub, quan dissenyem la teva llar, tot i que podem partir d’un dels nostres models estàndards, fem l’estudi del terreny per adaptar-lo a les seves característiques úniques, sempre tenint en compte les necessitats de cada client.

Què tenim en compte quan dissenyem una casa bioclimàtica?

Orientació

L’orientació de la casa és un pas imprescindible per tenir una bona eficiència energètica.

Un dels passos més importants per orientar la casa correctament és saber la trajectòria del sol al llarg de l’any.

Com es pot observa a la imatge, durant el solstici d’estiu, les cares de la casa més afectades seran la cara est durant el matí, la cara oest durant la tarda-nit i la cara sud durant pràcticament tot el dia.

Per contra, al solstici d’hivern, la cara que rebrà sol durant pràcticament tot el dia serà la cara sud, mentre que la cara est i oest en rebran molt poca.

Aquests factors també s’han de tenir en compte per tal de distribuir l’interior de la casa de forma correcta per aprofitar al màxim la llum del sol.

Vent

En una casa bioclimàtica s’aprofiten les “brises” a l’estiu mentre que a l’hivern es protegeix la casa del vent.

Vegetació

Aprofitar la vegetació de l’entorn de la casa pot ser un factor clau per mantenir una temperatura de confort al llarg de l’any. Ers arbres i les plantes poden donar ombra a l’estiu, protegir la casa del vent o aïllar-nos del soroll entra d’altres avantatges.

ENERGIES RENOVABLES

A través de les energies renovables podem aprofitar els recursos climatològics de l’entorn de la casa, com la llum del sol o el vent, per reduir al màxim el consum energètic de la xarxa pública. D’aquesta manera aconseguirem reduir de forma considerable les factures de la llum, i contribuirem de forma positiva en la lluita contra el canvi climàtic.

 

a inkub fem cases per les persones d’avui sense destruir els recursos o el món pels que vinguin demà

Avantatges de les cases Inkub

Eficiència energètica i estalvi econòmic

Escollir una casa eficient és fer una aposta segura, no només contribuiràs a reduir les teves emissions de CO₂, sinó que obtindràs un estalvi econòmic molt gran. Gràcies als nostres murs de fusta aconseguim cases amb unes altes prestacions tèrmiques, que combinats amb els sistemes de ventilació, climatització, ACS i d’energies renovables que hi instal·lem, fan que el consum energètic de les nostres cases sigui mínim.

Compromeses en la lluita pel canvi climàtic

“No podem resoldre els nostres problemes amb el mateix pensament que quan els vam crear.” – Albert Einstein

Tots hem sentit alguna vegada aquesta frase i a Inkub hem decidit aplicar-la. Cada casa està dissenyada per tal de minimitzar el seu impacte mediambiental i reduir al màxim les emissions de CO₂. No poder fer que generin zero emissions, però per compensar-ho, realitzem una plantada d’arbres per cada casa Inkub, per no només compensar aquestes emissions que no podem evitar, sinó per absorbir més CO₂ del que genera la casa.

Un nou sistema constructiu

Després d’analitzar els diferents sistemes d’estructures de fusta, ens vam adonar que aquests disposaven de molt marge de millora. Les ganes de millorar dia rere dia, ens van portar a desenvolupar la nostra pròpia fórmula de construcció. Hem aconseguit un sistema de murs no només molt més òptim a les intempèries climatològiques, sinó que també ens ajuda a conformar una estructura molt més resistent i duradera. Tot això reduint de forma molt considerable la petjada ecològica de les nostres cases.

Terminis d'entrega més ràpids

Prefabricar els nostres murs ens permet optimitzar al màxim els terminis d’entrega. Mentre es prepara el terreny i es fa la fonamentació, els murs es van construint a la vegada en el nostre taller de Les Borges Blanques. Un cop els nostres fusters són al terreny, en pocs dies som capaços de muntar l’estructura de tota la casa.

Confort al llarg de l’any

El nostre sistema constructiu assegura una temperatura de confort al llarg de tot l’any. A l’hivern, l’ús de la calefacció serà pràcticament nul, mentre que a l’estiu, l’ús de l’aire condicionat serà necessari en moments molt puntuals. 

Segons les valoracions dels nostres clients, dins les nostres cases es respira un ambient diferent, més càlid i amb un aire més saludable.

Màxima personalització per part dels clients

El nostre sistema constructiu no ens limita en personalitzar al màxim la teva casa tant a nivell estructural com d’acabats. Sempre tenim en compte les preferències de cada client, el qual pot escollir els diferents acabats, com serien els paviments, cuina, banys, etc. Disposem d’una àmplia varietat d’acabats, els quals són els que solem utilitzar en els nostres projectes, tot i que també oferim la possibilitat d’escollir-ne d’altres que no estan dins el nostre catàleg. No ens posem límits, volem construir la casa dels teus somnis.