fbpx

ELS NOSTRES MURS DE FUSTA

Els murs de fusta són la base de les nostres cases, conformen l’estructura que dóna forma a les cases que fem, i com a tal, els hi donem la importància que es mereixen.

Fugim dels sistemes industrialitzats i dels murs de fusta tradicionals, a INKUB construïm els nostres murs de fusta de manera artesanal, cuidant cada detall per tal que cada mur encaixi a la perfecció i així conformar una estructura resistent, evitant l’aparició de ponts tèrmics i humitats. Creiem realment que el toc humà mai podrà ser substituït per una màquina.

Els murs de fusta més resistents i sostenibles

En els nostres inicis ens vam trobar que els murs de fusta que hi havia al mercat tenien molt marge de millora, per això vam invertir mesos a cercar els millors materials i realitzant proves per comprovar la resistència d’aquests.

Després d’analitzar cada component que conforma el mur, vam crear la nostra pròpia fórmula, aconseguint uns murs molt més resistents, tant en l’àmbit estructural com a les intempèries climatològiques, energèticament més eficients i més sostenibles, ja que totes les fustes provenen de boscos de Suècia gestionats de manera sostenible. 

A INKUB ENTENEM L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA COM UN DELS PILARS PRINCIPALS A L’HORA DE DISSENYAR CASA TEVA

Avantatges del nostre sistema constructiu amb murs de fusta

El sistema de construcció que utilitzem a Inkub presenta molts avantatges respecte a la construcció convencional. Hem agafat el millor de la construcció tradicional amb fusta i li hem aplicat els últims avenços tecnològics obtenint com a resultat un sistema més eficient.

El principal avantatge de construir amb el nostre sistema és que podem construir les cases amb gairebé la meitat de la càrrega d’una obra convencional, això implica un gran estalvi econòmic en la fonamentació. A més, amb els nostres murs de fusta podem construir cases energèticament més eficients amb un gruix molt menor als murs d’obra de la construcció convencional. Per la transmitància tèrmica que obtenim en els nostres murs, l’obra convencional necessitaria un gruix molt més elevat, això implica l’ús de més materials i més mà d’obra, pel que l’estalvi econòmic del client gràcies al nostre sistema constructiu és molt important.

Les capes dels nostres murs

Els murs tenen un gruix de 29 cm i els forjats de 38 cm, el resultat de combinar les diferents capes de materials és que les cases aconsegueixen una gran eficiència energètica on, inclús en climes freds, l’ús de la calefacció és mínim o nul. Si seguiu llegint, us trobareu una explicació més extensa dels diferents materials que conformen els nostres murs i forjats.

1. CARTRÓ GUIX

El material escollit pels acabats interiors acostuma a ser el cartró guix, es tracta de panells formats per guix i recoberts amb cartró. Aquest material presenta una gran versatilitat, fet que ens permet adaptar les cases al gust de cada client.

2. LLANA DE ROCA

La llana de roca és un gran aïllament tèrmic i acústic format a partir de roques volcàniques. A més de les seves capacitats aïllants, també conforma una barrera passiva contra el foc, obtenint una classificació A1.

3. BARRERA DE VAPOR

Per la barrera de vapor utilitzem una capa de paper Kraft per a evitar les possibles condensacions en l’interior dels murs i en els tancaments de la casa.

4. Panell de fusta OSB

Els panells de fusta OSB són molt versàtils i presenten unes excel·lents propietats per la construcció de cases de fusta, destacant la seva resistència i estabilitat.

5. Steico Flex 038 

Steico Flex és un aïllant natural i ecològic format a partir de virutes de fusta. Presenta unes altes prestacions aïllants, fent-lo perfecte tant per l’hivern com per l’estiu. La seva gran adaptabilitat ens permet assegurar una capa aïllant perfecta per tal de prevenir l’aparició de ponts tèrmics.

6. Panell de fusta OSB

Per acabar de tapar els murs i forjats, tornem a ficar una capa de panells de fusta OSB.

7. SATE

El SATE és el sistema d’aïllament tèrmic exterior. Aquest sistema és ideal perquè ens permet eliminar qualsevol pont tèrmic que hagués pogut quedar. Utilitzem 5cm de llana de roca, aquest material a més de ser un molt bon aïllant tèrmic també és un gran aïllant acústic. A més, el SATE permet personalitzar al client l’acabat final.

Revestiment exterior: l’última capa del mur és el revestiment exterior, aquest revestiment de 8mm s’aplica damunt la llana de roca i és el que dóna l’acabat final, podent escollir entre una gran varietat de colors. Aquest acabat està format pel morter ecològic Biocalce Cappotto, una capa d’imprimació Kerakover Eco Silox Fondo, i un acabat pictòric orgànic mineral a base de resines acrilsiloxàniques a l’aigua, antifloridura, Eco Silox 1.0 de 1.0mm. A més, aquest revestiment és el que dóna la impermeabilitat a tota la casa.

A més dels diferents materials que s’hi veuen a l’esquema gràfic, cal destacar que també utilitzem fusta d’avet provinent de boscos sostenibles que s’utilitza per fer l’estructura dels murs i forjats, les coles de màxima qualitat i la tornilleria Rothoblaas d’acer inoxidable.

Forjats

Els forjats són els elements estructurals que divideixen les cases en diferents plantes i conformen la teulada. 

Procés de disseny i construcció

El disseny dels murs comença a l’oficina. Un cop s’ha acabat el disseny de la casa, es dissenya l’estructura de cada mur i forjat per tal de conformar una estructura sòlida i resistent. Es tenen en compte totes les finestres i portes per tal d’evitar l’aparició de ponts tèrmics i filtracions d’aire no controlades.

Un cop tenim tota la casa desglossada, s’envien tots els planells al Marc, que juntament amb el seu equip, comencen a construir els murs.

Cada mur i forjat està numerat i un cop tenim tota l’estructura de la casa construïda, la traslladem al terreny on procedim a muntar-la. Prefabricar els nostres murs ens permet reduir al mínim l’impacte de la climatologia a l’estructura de la casa, a més de permetre’ns construir de forma molt més ràpida i eficient.

El sistema de construcció dels nostres murs es coneix com l’entramat lleuger, un sistema que sorgí a Amèrica del nord al s. XIX i que ha demostrat oferir la mateixa durabilitat que les cases construïdes amb el mètode tradicional.

EL TALLER

Avantatges dels murs de fusta

Els murs de fusta presenten molts avantatges respecte als murs que s’utilitzen en la construcció tradicional. Hem de fugir del pensament que una casa de fusta és més dèbil i sensible a les intempèries, ja s’ha demostrat que poden ser igual de duradores i que a més presenten nombrosos avantatges:

– Són més sostenibles

– Construcció molt més ràpida

– Murs energèticament més eficients

– Superior durada que les cases convencionals

– Màxima personalització per part dels clients

– Presenten un estalvi econòmic important, tant en la construcció de la casa com en la cimentació

– Compliment del codi tècnic (CTE) en resistència al foc

“La fusta no es produeix, simplement creix”