fbpx

PROJECTE

El projecte arquitectònic es divideix en diverses etapes, l’objectiu del qual és establir un procés progressiu, que va des de la primera presa de contacte on recollim les primeres idees inicials, fins a aconseguir definir la casa que es vol construir en detall.

PRIMERA PRESA DE CONTACTE

El primer pas és que ens expliquis com t’agradaria que fos la teva nova casa. Amb tota la informació que ens transmets, t’oferirem una proposta inicial amb una valoració econòmica orientativa. Si decideixes treballar amb nosaltres, seguirem donant forma a la proposta inicial fins a aconseguir la casa que desitges.

Si tens una idea molt clara de com ha de ser la teva nova casa, podem partir del projecte des de zero. Recorda que pots sol·licitar un pressupost d’algun dels nostres models de cases, per tenir una idea aproximada del que podria costar fer una casa amb Inkub.

FASE 1

Aquesta és la fase més creativa i és on el nostre equip plasmarà les teves idees, gustos i necessitats en diferents planells de planta i alçats. En aquesta etapa, partirem d’una idea inicial fins a aconseguir la casa que desitges. A través de les imatges 3D que t’anirem enviant podràs veure d’una forma molt visual la teva futura casa.

Per poder treballar junts de forma fluida, la comunicació entre l’equip i els clients la fem amb “Slack”, una eina de comunicació professional, la qual ens permet crear diferents canals de comunicació, cadascun d’una temàtica específica.

Dins el grup de Slack, podràs trobar el canal de “recerca conceptual”, on s’envien totes les imatges d’inspiració per saber quin estil es vol aconseguir. El canal de la “planta”, on es van treballant les diferents propostes fins a aconseguir la distribució desitjada, també hi ha el canal “d’alçats”, des d’on es treballa la façana, tancaments exteriors, etc., i així fins a un total de 22 canals diferents en els quals anirem portant tot el projecte, ja que aquest grup de Slack també ens servirà per portar tota la comunicació durant el procés de construcció de la casa de manera ordenada i fluida.

FASE 2

Un cop tenim clara la proposta que es vol construir, comença la part més tècnica del projecte. En aquesta fase, el nostre equip d’arquitectes i enginyers implantaran la casa a la cota corresponent, s’estudia la cimentació necessària per al projecte, es dissenya tota l’estructura dels murs i forjats, es preparen tots els esquemes de les instal·lacions, definim les fusteries que s’instal·laran, etc.

En aquesta fase és on apliquem tots els coneixements tècnics per garantir  la elevada eficiència energètica de la casa seguint els criteris de casa passiva.

FASE 3

En aquesta fase comencem a definir els acabats finals que tindrà la casa.

En aquesta fase es definirà la cuina, banys, rentador, parquet, rajoles, revestiment, acabat del SATE, etc. Tot aquest procés l’anirem desenvolupant a través del grup de Slack, on hi haurà el canal de comunicació corresponent a cada apartat.

Un cop queda tot definit,  s’envia tota la informació a l’ajuntament i comencem a tramitar el permís d’obres pertinent.

FASE 4

L’última fase correspon al tancament del pressupost final de la casa. Tot i que des d’un inici es dóna un pressupost del cost de la casa, el preu final pot haver variat mentre desenvolupàvem el projecte. Aquestes variacions de preu solen ser degudes a la cimentació i les escomeses, pel fet que des d’un inici no es disposa de tota la informació necessària. Una altra causa acostuma a ser la definició concreta del tancament i recondicionament de la parcel·la.

Un cop finalitzada aquesta fase, obtinguda la llicència municipal i els provisionals d’aigua i llum, podrem començar les obres.

EL QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS DE LA NOSTRA FORMA DE TREBALLAR ELS PROJECTES

Posar un dels nostres somnis en mans dels grans professionals i grans persones d’Inkub ha estat la millor decisió de les nostres vides. A més amb el programa Slack estem sempre informats i al corrent de cada pas del projecte, integrats com un més de l’equip i resolent dubtes quasi de manera instantània. Això fa que gaudim encara més del projecte de construcció de la nostra casa. La nostra valoració és excel·lent.

ZAIRA IBARS

Treballar amb Inkub és una gran experiència, amb professionals proactius i amb la capacitat de captar les necessitades dels clients.
El fet d’utilitzar noves tecnologies i apps com ara Slack ha facilitat el flux d’informació tant a nivell de disseny i execució de projectes com administrativamentPenso que ha estat un encert trobar als professionals d’Inkub i la seva capacitat de projecció i treball amb les TIC.

JAVIER SAMPER