fbpx

Què és una Ecohipoteca?

juny 11, 2020 | Financiació | 0 comments

La compra d’una casa és una de les inversions més important que fa una persona al llarg de la seva vida. 

Si t’estàs plantejant finançar la teva nova casa amb una Ecohipoteca o hipoteca verda, en aquest article t’expliquem tot el que necessites saber sobre elles.

Què és una Ecohipoteca?

Una Ecohipoteca és un préstec que ofereixen algunes entitats bancàries per comprar un habitatge, el tret característic d’aquests préstecs és que assigna un tipus d’interès menor en funció de la qualificació energètica de l’habitatge, a més eficiència energètica, menor serà l’interès.

Aquest tipus d’hipoteques el que busquen és promoure la construcció d’edificis energèticament eficients i sostenibles per tal de reduir les emissions de CO₂ que generen les cases i així ajudar a combatre el canvi climàtic, ja que a Europa, els edificis generen el 36% de les emissions i el 40% del consum total d’energia.

 

Avantatges de les Ecohipoteques

Tot i que hi ha vàries entitats bancàries que ofereixen hipoteques verdes a Espanya, des d’Inkub us recomanem la hipoteca de Triodos Bank. Una banca ètica que només finança projectes sostenibles i socials per tal d’aconseguir un impacte mediambiental i social positiu a través de la seva activitat econòmica.

L’avantatge principal d’una hipoteca verda o Ecohipoteca, és l’estalvi en la quota mensual. L’interès d’aquest préstec es calcula sumant-li a l’Euríbor (dotze mesos) un diferencial, que dependrà en funció de la qualificació energètica de la casa.

 

A continuació et deixem una taula on podràs veure el diferencial que s’hi aplica en funció de la certificació energètica.
*La certificació energètica es refereix a la Qualificació Energètica Global en emissions de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any) del Certificat d’Eficiència Energètica, segons Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril.

**A efectes de certificació d’habitatge sostenible s’admetran certificats reconeguts com: Leeds, Breeam, Verde, i Passive House, o altres autoritzats per Triodos Bank NV, S.E.

 

Segons els experts, una Ecohipoteca ajuda a reduir la despesa mitjana dels nous habitatges en uns 4.000 €. A més, l’estalvi energètic de la nova casa ajudarà a pagar les mensualitats del préstec. 

Com et pot ajudar Inkub a aconseguir una Ecohipoteca?

A Inkub certifiquem les nostres cases amb qualificació energètica A, això vol dir que si demanes una ecohipoteca podràs obtenir tots els beneficis i descomptes que aquestes hipoteques presenten.

Per poder sol·licitar la teva ecohipoteca, les entitats bancàries solen demanar uns requisits mínims, aquest acostumen a ser:

– Tenir la parcel·la en propietat i anotada al Registre de la Propietat.
– Disposar del projecte arquitectònic i visat pel corresponent col·legi.
– Disposar de la llicència d’obres a l’ajuntament corresponent al projecte.

Un cop disposeu de tota aquesta documentació, l’entitat financera farà una taxació del projecte i de l’import resultant d’aquesta us oferirà un 80% de l’import, aquest percentatge és l’habitual tot i que pot variar segons l’entitat.

ATENCIÓ!

Una vegada clarificat l’import a finançar és d’extrema importància acordar juntament amb l’empresa constructora i l’entitat bancària, com es realitzaran les entregues econòmiques, ja que si no s’acorda prèviament pot comportar una problemàtica que afecta a totes les parts. En nombroses ocasions, com a constructora ens hem trobat en situacions molt poc desitjades pel que fa a les hipoteques que sol·liciten els nostres clients respecte a les entregues econòmiques del banc. Això comporta que ens veiem forçats a prendre la dura decisió d’haver de parar obres en curs fins que es solucioni el conflicte.

Tots els problemes amb els quals ens hem trobat fins el dia d’avui pel que fa a les entitats bancàries es poden evitar fàcilment amb un bon coneixement del contingut complet del contracte que el client firma amb l’entitat bancària corresponent i un acord previ entre la constructora i el banc.

A Inkub us acompanyarem durant el procés i durem a terme tota la documentació i gestions necessàries perquè puguis demanar la teva ecohipoteca i beneficiar-te d’ella.

 

0 Comments

Enviar un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *